Category: แค่งานขายแต่เสือกรู้เรื่องหุ้น

Case Study ลงทุนพื้นฐาน Jitta.com Vs Graph Technical

  ได้โอกาสไป อบรม กับทาง คุณ เผ่า (ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์)  สำหรับ การลงทุน Jitta.com  101  Course   Website หรือ หัวข้อการอบรมนี้ จะเน้นการลงทุน ด้วย Value Investment (VI) ล้วน ๆ ตามสไตล์ของ ปู่ วอแรนท์ บัฟเฟ็ต…

กว่าจะเป็น Logo Idea2mobile.com

เป็นการขอของขวัญน้อง Design อนุพงศ์ ที่ office อยากให้ออกแบบ Logo Website ตัวเองให้หน่อย Concept ง่าย ๆ ของ Website คือ (Idea) ที่แปลว่าความคิด ความไม่หยุดนิ่ง สิ่งใหม่ ๆ  (2) ภาษาอังกฤษจะอ่านออกเสียงว่า to แล้วคำว่า Mobile ไม่ใช่แปลว่าโทรศัพท์มือถือ คือการคิดที่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่ สิ่งแวดล้อมรอบ…

เก็บตกจากงาน สัมมนาหัวข้อ “เปิดประตูสู่อิสรภาพทางการเงิน ในยุค Social Network ”

เป็น 1 คนใน 600 คนที่ได้ร่วม งานสัมมนา หัวข้อ “เปิดประตูสู่อิสรภาพทางการเงิน ในยุค Social Network ” โดยงานนี้จัดขึ้นโดยหลักทรัพย์บัวหลวง โดยเราเป็นผู้โชคดีเพราะว่าได้ลงทะเบียนแรก ๆ แต่ส่วนใหญ่แล้ว จะล๊อคที่นั่งให้สำหรับลูกค้า และ สมาชิกของ Stock2Morrow ซะส่วนใหญ่ งานสัมมนานี้ได้เห็นอะไรดี ๆ หลาย ๆ อย่างเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน โดย ตัวเราได้เป็น…