Category: home automation

เปรียบเทียบ IP Camera Xiaomi YI IP Camera / DLink Camera / Wanviews Camera

Xiaomi camera Mi IP camera wifi wireless XiaoYi HD 720P micro mini camera Yi CCTV Ant home video security surveillance cam  ชิ้นที่ 3 ของตัวเอง ที่สั่งจาก Aliexpress  มาใน ราคา…

รีวิว Xiaomi Smart Socket สวิทช์ปิด – เปิดไฟ ผ่านระบบ Smart Phone #homeautomation #พ่อบ้านใจกล้า

ช่วงนี้เป็นแฟน Xiaomi เป็นอย่างแรง ตั้งแต่ใช้ MI 4 / YI Camera พอมาวันนี้เป็น Xiaomi Smart Socket และก็กำลังรอ IP Camera ของ Xiaomi อีกหนึ่งตัวยังมาไม่ถึง ตัวนี้ ปวดหัวกว่า Wi fi Smart Socket ของ ORVIฺBO อีก…

รีวิว Wifi Smart Socket ระบบสวิทช์ไฟ ปิด-เปิดผ่าน Smartphone #homeautomation #พ่อบ้านใจกล้า

  เอาเป็นว่าอุปกรณ์ 2 ชิ้นนี้ก็เปิดประสบการณ์ครั้งแรกในการสั่งซื้อผ่าน Aliexpress ระยะเวลาก็น่าจะประมาณ 1 เดือนกว่า ๆ อุปกรณ์ Smart Socket 2 ตัวนี้ ก็มาถึงมือแต่กว่าจะ Set up ได้ ก็ปาไปประมาณ 2  อาทิตย์ ทีแรกก็งง ว่ามันทำงานอย่างไร สามารถทำงานปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่าน…