Sales หู ตา ไว และ สังเกตุ ให้ไว้ พูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟัง

August 28, 2008 at 12:59 pm

ระหว่างการ Present นำเสนอลูกค้าที่ office ถ้าให้เลือกได้ ระหว่าง เช้า กับ บ่ายคุณ จะเลือก Present ช่วงไหน ? ตลอดระยะเวลา 10 ปีทำงานขายมา ถ้าเลือกได้ขอเป็นช่วงเช้า มันมีเหตุผลในมันเองดังนี้

เหนื่อยล้า เบื่อกับการขาย ทำไง ?

August 12, 2008 at 8:43 pm

      หลาย ๆ ครั้งกับปรากฏการณ์ช่วงกลางเดือน แล้วมาดูยอดขายของตัวเอง รู้สึกทัอใจยังไงชอบกล รู้สึกหน่ายหันมาเปิด folder เก่า ๆ ดู ก็เจอ files สัมมนาของอาจารย์จตุพล ชมพูนิช วิทยากรชื่อดังที่อบรมเรื่องขายยังไงไม่มีชวดซึ่งเคยไปเข้าฟ้งและจดออกมาเขียนย่อ ๆ ไว้ อ่านไปที่ละหัวข้อ เห็นแล้วมองตัวเอง กับ มองบริษัท ฯ เจ้าของกิจการ