ปี 2555 ฤกษ์ดี ทำบุญตึก Tarad.com

February 21, 2012 at 3:14 pm
ทำบุญบริษัท ฯ ตึก Tarad.com

ทำบุญบริษัท ฯ ตึก Tarad.com

เป็นการทำบุญบริษัท ฯ เป็นปีที่ 2 ที่ได้มาอยู่ในที่ตึก Tarad.com บริษัท ฯ ที่ห้อมล้อมไปด้วยบริษัท ฯ ขายตรง ในรัชดาภิเษกซอย 26 วันนี้เป็นวันพระ แรม 14 ค่ำเดือน 3

ทำบุญบริษัทฯ

ทำบุญบริษัทฯ

วันอังคาร (วันธงชัย สำหรับบริษัท ฯ) ในการเปิดตัวหรือกิจการที่เกี่ยวกับ สื่อ / การขาย / การลงทุน จะเป็นวันที่สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดี ประกอบกับเป็นวันแรม 14 ค่ำ  วันพระ เป็นมงคลอย่างยิ่ง

ขอให้บุญกุศลนี้ ในการร่วมทำบุญ ขอให้เรา (มี สติ ) ก่อเกิด (สมาธิ) แล้ว สมาธิ ก่อเกิด (ปัญญา) ในการทำงานตลอดไป บุญใดกุศลใดนี้ในการ
ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอให้แด่เจ้ากรรม นายเวร ให้มีสุข พ้นจากทุกข์ แล้วบุญนี้ท่านได้รับแล้ว ช่วยส่งผลบุญนี้ต่อข้าพเจ้าให้ดำรงชีพให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีโชคลาภ วาสนาต่อไป

ทำบุญบริษัท ฯ

ทำบุญบริษัท ฯ

CEO/MD Tarad.com

ทำบุญบริษัท ฯ

ทำบุญบริษัท ฯ

Webmaster
anantachai ittiworapong
Tarad solution
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

***พื้นที่สนับสนุน Website ติดต่อ 0866188111****

Comments

comments