พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

พุทธชยันตี 2600 ปี หรือ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้  เป็น เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2555  เป็นโอกาสที่ดี สำหรับเราที่จะเดินทางไปทำบุญก่อนวันพระใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2555

บทความเก่าใน Blog

ไหว้พระ 9 วัดกับ ขสมก เส้นทาง สามชุก – อ่างทอง

9 วัดอีกครั้งในวันวิสาขบูชา กับ ขสมก สายจังหวัดสุพรรณบุรี

พบเจออะไรใหม่ ๆ จากการไหว้พระ 5 วัด ขสมก. จังหวัดอุทัยธานี

ไปมาแล้ว กราบสักการะรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ กับทัวร์ขสมก

รอบที่ 5 กับการเดินทางไหว้พระ ด้วยบริการขสมก กับ เส้นทางสุพรรณบุรี รอบที่ 2 เป็นเส้นทางที่ชอบมาก ในการเดินทาง

ขสมก กับการเดินทางไปไหว้พระ 9 วัด

ขสมก กับการเดินทางไปไหว้พระ 9 วัด

วัดไผ่โรงวัว รวมถึงหลาย ๆ วัด ก็จะมีการเตรียมการจัดงาน พุทธชยันตี ๒๖๐๐

วัดไผ่โรงวัว พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

วัดไผ่โรงวัว พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

เส้นทางการเดินทางไหว้พระ 9 วัด จังหวัดสุพรรณนั้น ก็จะเห็น สถาปัตยกรรมของแต่ละวัด หลาย ๆ วัด แต่สิ่งหนึ่งของ Trip วันนี้ที่แตกต่างออกไปคือ ได้เห็นร่างของหลวงพ่อ ทองใบ จุนันโท หุ่นขึ้ผึ้งที่สร้างได้เหมือนมาก และ ท่านได้อยู่ในโรงแก้ว มีเคราขึ้นยาวกว่าเดิม นับว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดมาก

หลวงพ่อทองใบ จุนันโท

หลวงพ่อทองใบ จุนันโท

ขอให้การเจริญด้วยบุญ จากการทำมาหาเลี้ยงชีพ โดยสุจริต ในการร่วมสร้างกฐิน ในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้ที่เข้ามาอ่านใน Blog จงอนุโมธนาสาธุ เพื่อให้เจริญ ด้วยสติ สมาธิ ปัญญา โชคลาภ สม่ำเสมอ ตลอดในการฉลอง พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

***พื้นที่สนับสนุน Website ติดต่อ 0866188111****

Comments

comments