creativity

creativity

สำหรับการทำงาน 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งก็จะเข้าใกล้สิ้นปี 2012 โดยส่วนใหญ่ MKT จะต้องมี แผนในปี 2013 ในการนำเสนอ  สำหรับการทำหน้าที่ Online Marketing ของตัวเองตามการตลาดยุคเก่า ในตำรา 4 P (Price /Place /Product /Promotion) จริง ๆ แล้วมันก็คือ ความเข้าใจเบื้องต้นกับสินค้า และ ผู้บริโภค ในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการ  สำหรับยุคปี 2012 เป็นปีที่เฟื่องมาก ของ Social Network ในเรื่อง Marketing 2.0 การใช้ face book (brand) / Twitter / Insagram จาก Brand เข้าไปเล่นกับคนนั้นเป็นไปตามการต่อยอดทางการตลาดที่ทุกบริษัท ฯ หลีกเลี่ยงไม่ได้  มันเป็นช่องว่างของบริษัท ฯ เกิดใหม่จำนวนมาก จากการทำงานที่  Office เก่า อยู่ในส่ว่นของ Sales มา 4 ปีกว่า ในการเข้าไป Support  Software House / การพัฒนา Website การวางระบบทางด้าน Online มีลูกค้าเป็นจำนวนมากที่ต้องการ ณ ตอนนี้เปลี่ยนที่ทำงานแล้วก็ยังมีโทรศัพท์ เข้ามาอยากให้เข้าไปช่วย Support ทางด้าน Marketing   (ส่วนตัวแล้วในอนาคตก็จะหนีไม่พ้น แข่งขันกันเองในเรื่องของการตัดราคากันเอง)

Marketing 2013

Marketing 2013

ในปี 2013  อันนี้จะเป็นการแข่งขันในส่วนของ แนวคิด Marketing Online จริง ๆ โดยมี Social Network เป็นฐานในการกระจายสื่อ และ การต่อยอดจาก Marketing 2.0  แล้ว Marketing ในปี 2013 มันคืออะไร?  ผมว่าหลายธุรกิจคงหนีไม่พ้นคือการสร้าง Creative + Activity = Creativity และจะทำให้ต่อยอดไปให้เกิด Innovation = New Product 

แนวทางที่ผมมอง Business Model ของระบบรถเช่า คงจะหนีไม่พ้น การสร้าง  CRM  ใน 6 เดือนแรก –> แล้ว 6 เดือนหลัง ผมจะต่อยอดไปให้เกิด Creative + Activity = Creativity เพื่อให้เกิด Innovation หรือการเข้าถึง สินค้าและบริการ (ผมจะให้ Customer เป็นใหญ่ในการทำการตลาด) ในความหมายผมคือ

1. Customer Need (ลูกค้าต้องการอะไรจากเรา)
2. Customer Cost (ต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย)
3.Customer Partner (การให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับสินค้า)
4. Customer Feedback (ลูกค้าประทับใจหรือไม่ทับใจ เราจะได้นำมาพัฒนาสินค้าต่อไป)

โดยมี Website (ทุกอย่างที่คิดได้ ) + Device (ในการเข้าถึงของผู้บริโภค) ให้เข้าไป Support   4 หัวข้อ ในการทำงานใน ปี 2013 ทั้งหมด ตอนนี้ทุกอย่างวางแผนผ่านทาง Mind Map ออกมาเป็นใยแมงมุง แต่จะค่อย ๆ ๆ ไล่ไปตาม หัวข้อของ Time Frame ในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

Comments

comments