กิจกรรม office ที่จบไปละ สำหรับ Kids Creations Corner

May 7, 2013 at 1:20 pm
กิจกรรมของ office Kids Creative Corner

กิจกรรมของ office Kids Creative Corner

3 วันสำหรับไปร่วมงานของ Team Marketing ในการจัดงาน Kids Creation Corner ที่ Central พระราม 9 ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เลยขอเอาภาพมาลงใน blog เพื่อเก็บไว้เป็น ประสบการณ์ในการทำงานต่อไป

Kids Creation Corners

Kids Creation Corners

 

Kids Creation Corners

Kids Creation Corners

กิจกรรมของ office Kids Creative CornerKids Creation CornersKids Creation CornersKids Creation CornersKids Creation CornersKids Creation CornersKids Creation CornersKids Creation CornersKids Creation CornersKids Creation CornersKids Creation CornersKids Creation CornersKids Creation Corners

Comments

comments