Get Response

Get Response

Emails Marketing  สำหรับหลาย ๆ คน อาจจะเคยส่งและใช้บริการ ไม่ว่า mailchimp.com และ หรือ อื่น ๆ วันนี้ ลองสมัครและจ่ายเงิน ประมาณ 100 Usd หรือประมาณ เกือบ 3 พันบาทในการส่ง Emails ประมาณ 1 หมื่น Email ต่อเดือน หลังจากทดลองสมัครสมาชิกเข้ามา ก็งง พอสมควร แต่หลังจากใช้งานไปแล้ว ก็ถือว่าไม่ยากและ ถือว่า OK ในระดับหนึ่ง

Get Response

Get Response

ขั้นตอนในการส่ง Emails จำนวนมาก เอาที่สรุปแล้วละกัน มี ไม่น่าจะเกิน  3- 4 ขั้นตอน

ไปเริ่มขั้นตอนแรก

1. การ Import ข้อมูล หรือ Database Emails ที่เรามี ทั้งหมด

get_response2

get_response2

การ Import ข้อมูล จากด้วย ทีละ รายชื่อ หรือ ทำเป็น Excel แล้ว ก็ Import เข้าไปได้ทั้งหมด แต่ การ Import แล้ว ต้องรอทาง Get Response Verify (5000 – 10000 รายชื่อ ก็ประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง) แล้วก็จะทำการ ตรวจเช็คอะไรเบื้องต้นให้ก่อน

หลังจาก Import ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

get_response3

get_response3

 

ขั้นตอนที่ 2   ไปสร้าง Newsletters Template สำหรับการส่ง Emails ออก

get_response4

get_response4

การสร้าง Newletters นั้น มี Template ให้เลือกมากมาย

get_response5

get_response5

 

สร้าง Template แล้ว สามารถ Test ก่อนส่งออกได้ รวมถึง การ Previews Support on Mobile ได้ทันที

Get_Response

Get_Response

หลังจาก Test แล้ว ก็พร้อมที่ส่งจะแล้วนะครับ

3. มาดู Report ของการส่งออกไปดีกว่า

 

report_get_response

report_get_response

 

ง่าย ๆ กับการส่ง Email Marketing ของ Get Response ลองใช้ดูครับ ผมว่ามัน Work ดี

 

Webmaster

Anantachai ittiworapong

 

 

 

Comments

comments