เมื่อได้มีโอกาสทำ Access ลงทะเบียน ของงาน Federbrua

July 30, 2009 at 11:07 am

จากที่เขียน Microsoft access ในระบบ CRM วันนี้ทำได้ทำระบบ Search ของระบบลงทะเบียน โดยเอา Functions ของ CRM มาปรับใช้ ถือว่า Sales อย่างเราก็มีดี อือ ก็แค่ Sales ดันมาเขียน ระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียนComments

comments