กูรูทางการตลาดการขายกล่าวไว้ว่า จากอดีต 4 P ประกอบไปด้วย Product  (สินค้า) Price (ราคา) Place (สถานที่) และ Promotion (โปรโมชั่น) คือหัวใจสำคัญของการตลาดและการขาย  แต่ ปัจจุบันคงมิใช่เช่นนั้นอีกต่อไปเพราะอะไร         สิ่งที่กูรู เขากล่าวไว้ 4 P ข้างต้น น่าจะเปลี่ยนเป็น 4 C น่าจะจริง1 จาก P แรก Product คือ คุณขายสินค้าอะไร ต้องเปลี่ยนมาเป็น  Customize Needs คือ ลูกค้าต้องการอะไร

2. จาก P ที่สอง Price คือ ราคาที่เราตั้งขาย   ต้องเปลี่ยนมาเป็น  Cost  คือ เขามีงบประมาณเท่าไหร่

3. จาก P ที่สาม Place คือ สถานที่ตั้งขายของสินค้า ต้องเปลี่ยนมาเป็น Convenion คือ ขายที่ไหนก็ได้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

4. Promotions คือ โปรโมชั่น   ต้องเปลี่ยนมาเป็น 

Communications คือ ซื้อแล้วใช้งานได้มากที่สุด ได้ประโยชน์สูงสุด        น่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการตอบโจทย์กลยุทธทางการขายได้มากขึ้น ในปี พ.ศ.นี้ และปีต่อ ๆ ไป

 

Comments

comments