Tag: กราบพระบรมศพ

กราบพระบรมศพ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ตัวเอง…หลังจากไปกราบพระบรมศพ เป็นบทเรียนที่มีค่าอย่างยิ่ง…..

  Blog แรก ในปี 2017  สำหรับวันเริ่มทำงานหลังจากหยุดยาว มา 5 วัน ความตั้งใจเดิมในวันหยุด คือ การได้ไปกราบพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งการไปครั้งนี้เป็น บทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิต จะจำไว้ เปลี่ยนแปลงตัวเอง … คือความอดทนในตัวเองให้มากขึ้น เพราะผิดพลาดครั้งนี้คือ บทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิต