วันที่ 58 ของการทำงาน Influencer Marketing

July 12, 2012 at 4:35 pm
Influencer Marketing

Influencer Marketing

เดิมทีตั้งใจว่าจะเอารถบริษัท ฯ ไปทำ Marketing ในรูปแบบ เช่าจริง ใช้งานจริง ผ่าน Online แล้วเล่าเรื่องที่เช่าใน Blog ของตัวเอง แต่ติดตรงที่ว่า ใจไม่กล้าเอารถบริษัท ฯ ออกไปเพราะไม่ชอบเลยกับการขับรถยนต์  ผนวกกับ อาจารย์ ศุภเดช แห่ง แบไต๋ไฮเทค Tweet สอบถามมายัง Account ส่วนตัวว่า มีรถให้เช่าไหมราคาเท่าไหร่ ก็เลย ทำเรื่องเสนอนาย ว่าอยากลองเอารถให้อาจารย์แล้ว ให้อาจารย์เป็น Influence Marketing ในโลก Online ดู ว่าผลลัพท์ มันจะเป็นอย่างไร ดีกว่าเอารถออกไปเอง แล้วขับชนมันไม่คุ้ม