Tag: ก็แค่ Sales

ดูโหงวเฮ้งลูกค้า ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ?

10 ปีที่ทำงาน Sales นั้น พบเจอลูกค้ามากหน้าหลายตา ทั้งกรรมการเจ้าของบริษัท จนถึงแม่บ้านบริษัท ฯ ของคนที่จะไปติดต่อด้วย บวกกับความรู้ทางด้านโหงวเฮ้งจากคุณพ่อที่สอนให้มา คำว่า โหงวเฮ้ง นั้น โหงวแปลว่า 5 ตา หู คน จมูก ปาก ว่าคน ๆ นั้นเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างไรจะใช้คำพูดอย่างไรในการ Present สินค้า

เป็น Sales ทำเอกสารเป็น ต้องทำ Web ให้เป็น

อีกหลายเหตุผลง่าย ๆ Present Portfolio ให้คนรู้จักเป็นผลดีแก่ตัวเราและองค์กร ให้ Technology ช่วยขายตลอด 24 ชั่วโมง Web ทำไม่ยากแค่ทำความเข้าใจ แล้วนำเสนอข้อมูลสินค้าเข้าไปใน Web มีให้เลือกหลายหลายแบบ แนะนำให้ใช้ดังนี้