ครบรอบ 5 เดือน กำลังเข้าสู่ระบบ Payment Gateway

October 16, 2012 at 3:54 pm
ระบบชำระเงิน Online

ระบบชำระเงิน Online

ช่วงนี้ไม่ค่อย Post หรือ เข้าเล่น Facebook บ่อย ๆ เพราะ ต้องมาวางระบบ เรื่องการชำระเงิน Online ผ่าน บัตรเครดิต จริง ๆ มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหรอก แต่ ในส่วนของระบบ Flow งานทั้งหมด นั้นมันไปกระทบกับใครบ้าง เมื่อมีเงินเข้ามาในระบ Online จากที่เมื่อก่อนนั้นจะเป็นการจองและจ่ายผ่าน Counter อย่างเดียว

สำหรับ ระบบเช่ารถจะต่างจากสินค้าและบริการโดยทั่วไป เนื่องจากเงื่่อนไขในการเช่ารถนั้น ถึงแม้ัจะตัดผ่านบัตรเครดิต ได้ แต่ ตอนมารับรถ การ Block วงเงินบัตรเครดิต ในจำนวนตาม Size รถนั้นก็ยังต้องทำอยู่ ซึ่งถ้าลูกค้ามารับรถแล้ว ปล่อยรถออกไม่ได้ ก็จะต้องทำเรื่องคืนเงิน หรือ ไม่คืนเงิน นี่ (บัญชี กับ การเงิน รวมถึง Reservations จะต้องเข้าใจและรับรู้ระบบงานใน Flow ทั้งหมด) ก็เลยทำให้ช่วงนี้ วุ่นวายเป็นพิเศษ

ประเด็นของการชำระเงิน ในรูปแบบ Payment Gateway ขั้นตอนยังมีอีกสารพัด ทั้งระบบ Back office ของ ธนาคาร การคิดค่าธรรมเนียม Vat 7% อันนี้ในส่วนของภายใน แต่ สำหรับลูกค้าภายนอก การ Verify ผ่านบัตรเครดิต ยังเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากในการทำความเข้าใจอีกเยอะ คงจะต้องเขียน contents อธิบายเข้าไปใน Website เพื่อให้ขึ้นตอนที่ยากเป็นขั้นตอนที่ง่าย และลูกค้าจะไม่บ่นในบริการภายหลัง

สรุป ครบรอบ 5 เดือนของการทำงานในบริษัท เช่ารถ