Tag: งานขาย

ดูโหงวเฮ้งลูกค้า ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ?

10 ปีที่ทำงาน Sales นั้น พบเจอลูกค้ามากหน้าหลายตา ทั้งกรรมการเจ้าของบริษัท จนถึงแม่บ้านบริษัท ฯ ของคนที่จะไปติดต่อด้วย บวกกับความรู้ทางด้านโหงวเฮ้งจากคุณพ่อที่สอนให้มา คำว่า โหงวเฮ้ง นั้น โหงวแปลว่า 5 ตา หู คน จมูก ปาก ว่าคน ๆ นั้นเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างไรจะใช้คำพูดอย่างไรในการ Present สินค้า

หาคนรับเรื่องในสิ่งที่เราเสนอขายเหมือนกับโยนหินถามทาง

ในชีิวิตของการเป็น Sales ตลอดระยะเวลา 10 ปี เมื่อเราคิดว่าลูกค้ารายนี้แหละ น่าจะใช่ แผนในหัวสมองเริ่มคิดแล้วว่าจะติดต่อ กับลูกค้ารายนี้อย่างไร ?  เอาไง ดี Sales มันมียอดค้ำคอ…..