Tag: ทำหน้าที่ slaes

หาคนรับเรื่องในสิ่งที่เราเสนอขายเหมือนกับโยนหินถามทาง

ในชีิวิตของการเป็น Sales ตลอดระยะเวลา 10 ปี เมื่อเราคิดว่าลูกค้ารายนี้แหละ น่าจะใช่ แผนในหัวสมองเริ่มคิดแล้วว่าจะติดต่อ กับลูกค้ารายนี้อย่างไร ?  เอาไง ดี Sales มันมียอดค้ำคอ…..