10 สิ่งที่ประทับใจในการไปเที่ยวประเทศลาว

January 3, 2013 at 10:26 am
ผาตั้ง ประเทศลาว

ผาตั้ง ประเทศลาว

ความประทับใจ 5 วัน 4 คืน ในการเดินทางกับ โคล่า ทัวร์  หลวงพระบาง วังเวียง กาสี เวียงจันทร์ ในการเดินทางไป สาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชน ลาว  มีเรื่องราวประทับใจเยอะมาก ชอบความเรียบง่าย ความสงบ วัฒนธรรม การพูดคุย การต่อรองสินค้า การต้อนรับ ของโรงแรม ธรรมชาติ สวยงามไปทั้งหมด เลยเอารูปภาพ มาสรุป 10 สิ่งที่ประทับใจชอบมากในการเดินทางในครั้งนี้