Tag: บรรยากาศในการใส่บาตรข้าวเหนียว 10 สุดยอดความประทับใจในการไปท่องเที่ยว สาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

10 สิ่งที่ประทับใจในการไปเที่ยวประเทศลาว

ความประทับใจ 5 วัน 4 คืน ในการเดินทางกับ โคล่า ทัวร์  หลวงพระบาง วังเวียง กาสี เวียงจันทร์ ในการเดินทางไป สาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชน ลาว  มีเรื่องราวประทับใจเยอะมาก ชอบความเรียบง่าย ความสงบ วัฒนธรรม การพูดคุย การต่อรองสินค้า การต้อนรับ ของโรงแรม ธรรมชาติ สวยงามไปทั้งหมด เลยเอารูปภาพ มาสรุป…