ปัญหาของ IVR ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่สคบ.มองข้ามไป

August 8, 2011 at 11:26 am
SMS 4266500 4266400

SMS 4266500 4266400

ระบบ IVR (Interactive Voice response) เป็นการใช้ SMS ในการสมัครสมาชิกโดยมีค่าบริการ ต่อเชื่อมในการสมัครข้อมูลไม่ว่าจะเป็น 3 บาท 6 บาท หรือ 9 บาท นิยมมากในเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อน โดยผู้ให้บริการเครือข่าย จะได้รับ Sharing จากบริการดังกล่าวประมาณ 50% ต่อการใช้ SMS 1 ครั้ง ซึ่งภาพด้านบนก็คือ IVR ของบริษัท ฯ หนี่ง http://www.neonworx.info/home.php ปัญหาของ IVR จะไม่มีปัญหาเมื่อ Service หรือ บริการนั้นเกิดจากความยินยอมของผู้บริโภคในการยินยอมเสียค่าใช้จ่าย เช่น การดูดวง หรือ พยากรณ์ต่าง ๆ