Tag: ปั่นไหว้พระ กับร้านจักรยานสุขสำราญ

วัดอรุณราชวรวิหาร

บันทึกวันดี ๆ กับปั่นจักรยานไหว้พระ กับ ร้านจักรยานสุขสำราญ

เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วม Trip ที่จัดโดยร้านจักรยาน สุขสำราญ ร้านค้าในพระองค์ จัดการปั่นไปไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฝั่งธนบุรี รับผู้เข้าร่วมการปั่นเพียง 100 คน และคิดว่าหลังจากเปิดให้ลงทะเบียน ก็เต็มกันไปใน 2 นาที เรานัดหมายการเดินทางในการปั่นวันที่ 21 มกราคม 2561