1 วัน เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 6 พระองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสำเร็จ

May 30, 2009 at 12:53 pm
ไหว้พระ 6 เทพเจ้า

ไหว้พระ 6 เทพเจ้า

 

เป็นความตั้งใจตลอดระยะเวลาในการทำงานจะระลึกถึงองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ลูกเคารพบูชาก่อนจะเดินทางออกไปทำงาน ด้วยการสวดมนต์และขอพรตอนเช้า และ เมื่อมีเวลาว่างจะไปกราบขอพรท่าน ซึ่งจากความตั้งใจเดิมจะไปห้วหิน แต่เนื่องด้วยฝนตก ก็เลยไปกราบไหว้พระขอพรแทนสถานที่ก็คงเป็นถนนราชประสงค์องค์ที่ประัทับของเทพที่ลูกเคารพสักการะบูชาเริ่มต้นด้วยองค์พระพรหม 4 หน้า