Tag: พี่ป้อมเจ้าของ Tarad.com

คำชมของคุณภาวุธ เจ้าของ Website Tarad.com

เนื่องด้วยโปรแกรม Access ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเอง เขียนเอง และใช้มาจนถึงปัจจุบัน เรียกง่าย ๆ ก็คือ โปรแกรม CRM หรือ Customer Relations Management นั้น ตัวนี้เขียนตอนสมัยอยู่ BOL เนื่องด้วยวัน ๆ ลูกค้าเยอะมากในการรับโทรศัพท์ ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกค้ารายนี้ติดต่อเมื่อไหร่, ออกไปพบลูกค้าลืมเอา note ที่จดไว้อีก สับสนวุ่นวายไปหมด เลยเอา Access มาพัฒนา…