Tag: รถไฟเขื่อน

นั่งรถไฟไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

รีวิว นั่งรถไฟไปเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มันชิวขนาดไหน

ถ้ามีเวลา 1 วัน ในช่วงวันหยุดและคิดว่าอยากจะไปพักผ่อนแบบเดินทางเช้าไปเย็น กลับ เอาแบบชาร์ตแบตในชีวิตได้เต็ม ขอแนะนำ Trip การเดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษ ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ คิดว่าตอบโจทย์สุด ๆ