Tag: รีวิว Jitta.com

Case Study ลงทุนพื้นฐาน Jitta.com Vs Graph Technical

  ได้โอกาสไป อบรม กับทาง คุณ เผ่า (ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์)  สำหรับ การลงทุน Jitta.com  101  Course   Website หรือ หัวข้อการอบรมนี้ จะเน้นการลงทุน ด้วย Value Investment (VI) ล้วน ๆ ตามสไตล์ของ ปู่ วอแรนท์ บัฟเฟ็ต…