Tag: ลอง Fitting จักรยานเอง

fitting จักรยานแบบบ้าน ๆ ไม่ลองไม่รู้

เบื้องต้น จักรยานคันนี้ อายุก็ประมาณ 1 ปีกว่า ๆ ละ ขี่ไปประมาณ 2500 โล ไปตั้งแต่ ลาดพร้าว – อยุธยา ออกมาจากร้าน นครไทย ลาดพร้าว 101 ก็ไม่ได้ปรับอะไรเลย ร้านเขาต้้งมาให้ แต่หลัง ๆ รู้สึกว่ายิ่งขี่ยิ่งปวดหลัง ปวดเอว เป็นพัก ๆ อยากจะไปหาร้าน fitting…