Tag: วางระบบ CRM

ปรับตัวเอง เข้าสู่ Mode CRM (Customer Relations Management)

    1 ปี 3 เดือนในการทำงานในการทำงาน Team Marketing ตอนนี้ขอผันตัวเอง ไปทำ CRM (Customer Relation Management) ยากมากสำหรับเรา เพราะไม่มี Skill ทางด้าน SQL เลย ตอนนี้เลยเอาพื้นฐานที่เคยเรียน MS Access สมัย 10 กว่าปีที่แล้วมาปัดฝุ่น  1. Blog…