Tag: เปิดบัญชี Bank of china

ฺเปิดบัญชี Bank Of China

เปิดประสบการณ์กับ Bank of China (บัญชีออมทรัพย์)

  เป็นธนาคารต่างชาติ ก่อนเข้า Office ทุกวัน ก็เห็นมันทุกวัน มาตลอด 10 เดือนที่ผ่านมา เช้าคนรอ VISA จากสถานฑูตจีน ก็รอเข้าแถวยาวเหยียด มาทำธุรกรรมกับทางธนาคาร Bank Of China ครั้นว่า สาขาของ ธนาคารนี้ก็มีไม่เยอะ คงไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรกับเราสักเท่าไหร่ แต่ ประสบการณ์บางครั้งมันต้องเกิดจากการเรียนรู้ ว่ามันมีอะไรดี ๆ บ้าง ?