Tag: affiliate Program Car Rent

แด่นัก IM ทุกท่าน รอหน่อยกำลังผลักดันตัวนี้อยู่ (affiliate Program)

    อย่าเพิ่งสมัครเข้ามานะครับ เพราะตอนนี้ระบบยัง Manual อยู่ รับเฉพาะ Agent โรงแรม , Car Broker ของต่างประเทศ เท่านั้น ตอนนี้ อยู่ระหว่างการของบไปพัฒนา Report หลังบ้านอยู่ เพราะ มันใช้มือเยอะมาก การกำหนดจ่ายค่า Commission ก็ยังไม่มีเกณฑ์ตายตัว (สำหรับ Website ทั่วไป ) ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมาเขียน Blog…