เก็บตกจาก #Barcampbkk 3 อะไรกำลังมาแรง ไม่พ้น Twitter & Joomla

May 27, 2009 at 6:12 pm

จาก Feature ร้อนแรงของ Twitter มาจน Barcampbkk3 ครั้งนี้ถือว่าพัฒนาไปมากขึ้นกับองค์กร ,ธุรกิจต่าง ๆ ลงมาใน Twitter มากที่สุดเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เรากำลัง  Follow ใคร และ ใคร กำลัง follow เรา “คำ่ว่า What are you doing ? เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากรู้อยากเห็นและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนทำงานที่ใช้ Firefox และ ลง add on ด้วย Twitter fox ซึ่งถ้านำมาประยุกต์กับธุรกิจโดยใช้ ผู้นำกระแส เช่น มีคนตาม Follow สัก 10,000 คน เมื่อผู้นำกระแส เช่น ได้พูดคุัยเรื่อง Technology และ ได้จับต้องสินค้าอะไรเป็นพิเศษ มั่นใจได้ว่า 1 ใน 10,000 คน จะมีคนซื้อตาม ผู้นำกระแสได้อย่างแน่นอน ถือว่าเป็นการตลาดด้วยบุคคลจริง ๆ