Tag: Creativity + Innovations

วาง Strategy ปูแนวทาง Maketing ปี 2013 ด้วย Creativity + Innovations (รถเช่า)

  สำหรับการทำงาน 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งก็จะเข้าใกล้สิ้นปี 2012 โดยส่วนใหญ่ MKT จะต้องมี แผนในปี 2013 ในการนำเสนอ  สำหรับการทำหน้าที่ Online Marketing ของตัวเองตามการตลาดยุคเก่า ในตำรา 4 P (Price /Place /Product /Promotion) จริง ๆ แล้วมันก็คือ ความเข้าใจเบื้องต้นกับสินค้า และ…