วาง Strategy ปูแนวทาง Maketing ปี 2013 ด้วย Creativity + Innovations (รถเช่า)

October 9, 2012 at 9:42 am

 

creativity

creativity

สำหรับการทำงาน 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งก็จะเข้าใกล้สิ้นปี 2012 โดยส่วนใหญ่ MKT จะต้องมี แผนในปี 2013 ในการนำเสนอ  สำหรับการทำหน้าที่ Online Marketing ของตัวเองตามการตลาดยุคเก่า ในตำรา 4 P (Price /Place /Product /Promotion) จริง ๆ แล้วมันก็คือ ความเข้าใจเบื้องต้นกับสินค้า และ ผู้บริโภค ในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการ  สำหรับยุคปี 2012 เป็นปีที่เฟื่องมาก ของ Social Network ในเรื่อง Marketing 2.0 การใช้ face book (brand) / Twitter / Insagram จาก Brand เข้าไปเล่นกับคนนั้นเป็นไปตามการต่อยอดทางการตลาดที่ทุกบริษัท ฯ หลีกเลี่ยงไม่ได้  มันเป็นช่องว่างของบริษัท ฯ เกิดใหม่จำนวนมาก จากการทำงานที่  Office เก่า อยู่ในส่ว่นของ Sales มา 4 ปีกว่า ในการเข้าไป Support  Software House / การพัฒนา Website การวางระบบทางด้าน Online มีลูกค้าเป็นจำนวนมากที่ต้องการ ณ ตอนนี้เปลี่ยนที่ทำงานแล้วก็ยังมีโทรศัพท์ เข้ามาอยากให้เข้าไปช่วย Support ทางด้าน Marketing   (ส่วนตัวแล้วในอนาคตก็จะหนีไม่พ้น แข่งขันกันเองในเรื่องของการตัดราคากันเอง)