Tag: Diary บันทึก 10 เรื่องราวในชีวิต ส่งท้าย ปี 2015

Diary บันทึก 10 เรื่องราวในชีวิต ส่งท้าย ปี 2015

บันทึก 10 เรื่องราว บทส่งท้ายปี 2015  กับหลากหลายเรื่องราวของตัวเอง … อาจจะไม่ได้ดี เด่น เหมือนคนอื่นเขาแต่สิ่งที่ได้เจอะเจอ คำพูดเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต อยากจะมาเขียนเรื่องราวต่าง ๆที่เกิดขึ้นไว้ในความทรงจำ ของ Blog ตัวเอง