รีวิว ซื้อเหรียญดิจิตอล ใน Binance ผ่าน บริการ Krungthai Fun

เป็นทางเลือกใหม่ สำหรับการซ์้อเหรียญเพื่อเข้าไปลงทุนใน Crypto Currency ของระบบ Binance ที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยปกติแล้วหลังจากเปิดบัญชีของระบบ Binance ได้แล้วนั้น ส่วนใหญ่ก็จะเลือกทางเลือกในการซื้อเหรียญผ่านระบบ P2P สามารถดูเรื่องการซื้อเหรียญด้วย P2P ใน Link นี้   โดยมีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเหรียญแตกต่างกันไป ซึ่งเริ่มต้นด้วย 32 บาท เป็นการแลกเปลี่ยนเงิน บาท | USDT

แต่ด้วยทางเลือกของทางธนาคาร KTB เปิดบริการใหม่เรียกว่า KrungThai Fun เลยลองเข้าไปสมัครและลองซื้อเหรียญ USDT ดูว่าทำอย่างไร ?

Read moreรีวิว ซื้อเหรียญดิจิตอล ใน Binance ผ่าน บริการ Krungthai Fun