เวบบอร์ด(ส่วนตัว)

Guest  

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Topic: ไปอบรมวิทยายุทธเพิ่มเติม กลยุทธ์ทางด้านงานขาย อาจารย์ วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์ 9 มิถุนายน 2550
Anantachai ittiworapong
Member
Posts: 260

Reputation: 0
ไปอบรมวิทยายุทธเพิ่มเติม กลยุทธ์ทางด้านงานขาย อาจารย์ วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์ 9 มิถุนายน 2550
on: October 25, 2012, 15:18


Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ ชื่อเล่นพี่อ้วน“การเดินทางของคนต้นทุนติดลบ มีวันนี้ได้เพราะแม่ แม่มีลูก 5 คน ขนาดข้าวจะกินได้ 1 มื้อต้องรอขายเต้าทึงให้ได้ก่อน แม่สอนไว้เสมอ ความจนเลือกไม่ได้ แต่ความดีเลือกได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความดีจะปกป้องลูกเอง” คิดถึงแม่บนฟ้าทุกวัน

Anantachai ittiworapong
Member
Posts: 260

Reputation: 0
Re: ไปอบรมวิทยายุทธเพิ่มเติม กลยุทธ์ทางด้านงานขาย อาจารย์ วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์ 9 มิถุนายน 2550
on: October 25, 2012, 15:19


Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ ชื่อเล่นพี่อ้วน“การเดินทางของคนต้นทุนติดลบ มีวันนี้ได้เพราะแม่ แม่มีลูก 5 คน ขนาดข้าวจะกินได้ 1 มื้อต้องรอขายเต้าทึงให้ได้ก่อน แม่สอนไว้เสมอ ความจนเลือกไม่ได้ แต่ความดีเลือกได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความดีจะปกป้องลูกเอง” คิดถึงแม่บนฟ้าทุกวัน

Anantachai ittiworapong
Member
Posts: 260

Reputation: 0
Re: ไปอบรมวิทยายุทธเพิ่มเติม กลยุทธ์ทางด้านงานขาย อาจารย์ วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์ 9 มิถุนายน 2550
on: October 25, 2012, 15:19


Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ ชื่อเล่นพี่อ้วน“การเดินทางของคนต้นทุนติดลบ มีวันนี้ได้เพราะแม่ แม่มีลูก 5 คน ขนาดข้าวจะกินได้ 1 มื้อต้องรอขายเต้าทึงให้ได้ก่อน แม่สอนไว้เสมอ ความจนเลือกไม่ได้ แต่ความดีเลือกได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความดีจะปกป้องลูกเอง” คิดถึงแม่บนฟ้าทุกวัน

Anantachai ittiworapong
Member
Posts: 260

Reputation: 0
Re: ไปอบรมวิทยายุทธเพิ่มเติม กลยุทธ์ทางด้านงานขาย อาจารย์ วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์ 9 มิถุนายน 2550
on: October 25, 2012, 15:19


Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ ชื่อเล่นพี่อ้วน“การเดินทางของคนต้นทุนติดลบ มีวันนี้ได้เพราะแม่ แม่มีลูก 5 คน ขนาดข้าวจะกินได้ 1 มื้อต้องรอขายเต้าทึงให้ได้ก่อน แม่สอนไว้เสมอ ความจนเลือกไม่ได้ แต่ความดีเลือกได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความดีจะปกป้องลูกเอง” คิดถึงแม่บนฟ้าทุกวัน

Pages: [1]
WP Forum Server by ForumPress | Lucid Crew
Version: 1.8.2 ; Page loaded in: 0.33 seconds.

Comments

comments

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.