ชีวิตที่รู้จักให้

รู้จักให้ ชีวิตมีสุข

รู้จักให้ ชีวิตมีสุข

 

ผมเคยบอกกับตัวเองไว้ว่า ยามใด ถ้าผมมีหน้าที่การงาน เลี้ยงชีพได้ ผมอยากจะกลับมาตอบแทนสังคม ถึงแม้จะทำอะไรมากบ้างน้อยบ้าง แต่ตั้งปฏิธานไว้แล้วหละ ว่าผมต้องทำ… ตลอดระยะเวลาหลาย ๆ ปี มีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นรอบตัว มันทำให้ผมรู้สึกว่า ยามใดที่ผมรู้จักให้ชีวิตผมจะมีค่าในตัวเองขึ้นเยอะ

เดินทางด้วยหลักธรรมในชีวิต

รู้จักให้ ชีวิตมีสุข

รู้จักให้ ชีวิตมีสุข

ใส่บาตรทุกเช้าวันเสาร์มาตลอด 10 ปี มันทำให้รู้จักลดความตะหนี่ถี่เหนี่ยว รู้สึกได้ว่า ทำมาแล้วใจสบาย เยอะมาก

เลี้ยงสัตว์จร

ชีวิตรู้จักให้

ชีวิตรู้จักให้

เหลือเวลาใช้ชีวิตอีกไม่เยอะ อะไรที่คิดว่า ให้ได้ ในแง่การตอบแทนสังคม ต่อไปก็จะทำมากขึ้น

 

 

 

 

 

Comments

comments