32 วันที่เรามาทำงาน สร้างคนเข้า Website สูงสุด

Pageviews ทะลุเกิน 1,000
Pageviews ทะลุเกิน 1,000

จากการทำงานมา 32 วันสร้าง  Website ภาษาไทย ขึ้นมาในสัปดาห์ที่ 2 รวมถึงทำ Landing page และ ซื้อ adwords เพื่อปิดการขายแบบ off-line ณ วันนี้ ยอด Pageviews จากเดิม Website มีคนเข้าเฉลี่ย 600 UIP มาตั้งแต่ต้นปี มาวันนี้เกิน 1,000 UIP โดยใช้เงินลงทุนไม่เกิน 1,700 บาท

Read more32 วันที่เรามาทำงาน สร้างคนเข้า Website สูงสุด