แก้ชง (ความไม่ดี ไม่เป็นศิริมงคล) ที่วัดเล่งไน่หยี่ 2

อิ่งเตี่ย ใช้ในการแก้ชง พร้อมเขียนชื่อและนามสกุล
อิ่งเตี่ย ใช้ในการแก้ชง พร้อมเขียนชื่อและนามสกุล

หลังจากไปงานบวช สาีมีเพื่อนที่เราไปเป็นแขก แต่ ติดกล้องตัวเก่งไปก็เลยต้องเป็นช่างภาพจำเป็น ที่วัดละหาร ก็เลยแว๊บไป ที่วัดเล่งไน่หยี่ 2 ไปทำพิธีแก้ชง เนื่องจากปีนี้ปีขาล เขาแก้ชงกันอย่างไร วันนี้มาเล่นใน blog ให้ฟ้ังครับ

Read moreแก้ชง (ความไม่ดี ไม่เป็นศิริมงคล) ที่วัดเล่งไน่หยี่ 2