“ลอยอังคาร”บทส่งท้ายของชีวิต กับ ความทรงจำดีสำหรับแม่ยาย

November 18, 2012 at 6:48 pm
ลอยอังคาร

ลอยอังคาร

ลอยอังคาร”  เป็นภาพสุดท้าย หลังประกอบพิธีงานศพ ที่จัดขึ้นที่วัด เป็นเวลาที่ย้อนไปในภาพเก่า ๆ ของ แม่ยาย เรา ถึงแม้จะไม่ใช่แม่แท้ ๆ แต่ด้วยความผูกพันธ์ หลังจากแต่งงาน 7 ปี (แม่ยายเสียในวันเดียวกันกับ ที่เราแต่งงาน ) 4 พ.ย. 2555  อายุ รวม 67 ปี จากวันที่อยู่ใน โรงพยาบาล แพทย์ปัญญา นับรวม ประมาณ 15 วัน ด้วยมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย

“ขอให้เถ้ากระดูก ส่งคืนสู่ แม่น้ำ เพื่อให้แม่ยายไปสู่ภพภูมิ ที่ดีกว่า หรือ นิพพานที่ท่านได้หวังไว้”

สำหรับลูกเขยคนหนึ่งรักและเคารพ

Comments

comments