Barcampbkk 3 มหาล้ัยศรีปทุม 23-24 พ.ค. กับสิ่งดี ๆ ในชีวิต

May 23, 2009 at 10:00 pm

barcamp3

งานนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ของ Barcampbkk และก็ถือเป็นครั้งแรกทีได้ไปสัมผัสงานจริง ๆ กับเขาสักที รวมถึงได้เปิดโอกาสมุมมองในการเรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างที่เราไม่เคยได้รู้จาก Programmer ที่พัฒนาทั่วประเทศมารวมตัวกันเขียนในสิ่งที่จะพูด ซึ่งเราก็ได้ฟังถือแม้ว่า จะเป็นระยะเวลาเรียนรู้ที่มีค่าคือ 30 นาทีต่อรอบ รวมถึงเราเองมาครั้งแรกได้มีหัวข้อในการพูดคุยกับเขาในที่นี้ด้วย

barcamp3

ในงานจะีมี Wifi และอาหารเีลี้ยงฟรี 3 มื้อขอบคุณ Sponser เป็นอย่างดี

อันนี้เป็นหัวข้อที่ได้รับการ Vote ขึ้นไปพูดโดยผมเอง ช่วงเวลา 17.30 น.ของวันนี้

ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

Comments

comments