ให้รางวัลกับตัวเอง ด้วย Notebook ตัวใหม่ R61

June 7, 2009 at 6:33 pm
 หลังจาก upgrade IBM R50e มาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน Hdd หรือ เพิ่ม Battary
เป็น 9 Cells แต่เนื่่องจากสภาพของเครื่องเกิน 5 ปี น่าจะต้องหาเครื่องสำรองไว้อีก 1 เครื่อง
ก็มาลงตัวกับ IBM R61 ต่อจากนี้ไปก็คงจะทำงานได้มากขึ้น ตามประสิทธิภาพของเครื่อง

IBM เครื่องใหม่ R61

IBM เครื่องใหม่ R61

Comments

comments