Office taradsolution.com

Office taradsolution.com

หลังจากได้ย้าย office ใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2553 วันนี้เอากล้องมาที่ office ถือโอกาสเก็บภาพ แบบ ชิว ๆ บรรยากาศการทำงานในบริษัท Taradsolution ที่นี่คือ บริษัท ฯ ที่สร้าง Media Online ให้กับหลายหลากบริษัท ฯ ในประเทศไทยเลยนะครับ

อีก 1 ภาพบรรยากาศการทำงาน

อีก 1 ภาพบรรยากาศการทำงานComments

comments