จากประสบการณ์เมื่อหลายปีก่อนตอนทำงาน BOL เคยเจอหลายครั้งเหมือนกัน Present งานเช้า 10.00 บ่าย 14.00 เป็นเวลามาตราฐานที่ส่วนใหญ่จะใ้ช้กัน ช่วงนี้เปรียบเทียบกับร่างกายเริ่มแปลก รู้สึกเหนื่อยกว่าเมื่อก่อนมาก เป็นเพราะอะไร ?
อาจจะเป็นเพราะอายุปาเข้าไป 30 กว่าหรือเปล่า่ ตอบได้ว่าก็คงไม่ แต่เป็นเพราะ Product จาก BOL ที่เคยนำเสนอ คือสินค้าสำเร็จรูปพร้อมขายได้เลย ไปคุยนำเสนอ เหมือนฉายหนังซ้ำ แต่การทำงานเอา Imagine เข้ามาประกอบการตัดสินใจของลูกค้้าเช้าพูดอย่างนึง บ่ายพูดอีกเรื่องนึง ซึ่งไม่เหมือนกันเลย การคิดให้ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคิดใน 1 Project เหมือนเป็นการทำวิทยานิพนธ์ มีแนวคิดได้ประโยชน์อย่างไร ข้อเสียมีอะไร ทำการตลาดให้ในแง่ไหน ทำ Powerpoint การทำ Proposal หลังจาก Present การต่อรอง การควบคุมคน การมอบงาน ใน 1 วัน ล้ามาก ๆ ครับ ถึงได้บอกว่าเหนื่อยสมอง อย่่างไรแล้วถ้าจะรักอาชีพ Sales เรียนรู้ที่รักมัน อดทนกับมัน

Comments

comments