นำเสนอ Access CRM ในงาน blogger days

นำเสนอ Access CRM ในงาน blogger days

หลังจากเขียน  MS Access CRM แล้วก็ส่งต่อให้ผู้ที่สนใจตาม Link นี้  http://myblog.idea2mobile.com/?p=136 ซึ่งดูแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ คนที่ทำงานทางด้าน Sales ก็เลย ส่งหัวข้อขึ้นไปพูดบนเวที เรื่อง สะเออะก็แค่ Sales ดันมาเขียน CRM ด้วย Access พอดีว่าในงานนั้น จากเดิมให้พูดคนละ 10 นาที แต่เวลาเปิดตัว late ออกมา เลยได้พูดสักช่วงหนึ่งในการแนะนำ Microsoft Access 2010 เท่าที่ลองมาใช้กับตัวนี้ แล้ว work ครับ ในอนาคตถ้าเป็นไปได้อยากเปิด Course สอน ให้กับ Sales รุ่นใหม่ ๆ ได้ใช้รวมถึง น่าจะทำอะไรต่อยอดออกไปได้อีก

Comments

comments