ต่อยอดจาก E-commerce Website วันนี้ไป Present กับลูกค้าแล้ว

January 28, 2009 at 8:23 pm

ในระบบ E-commerce อันที่ผมคิดให้กับลูกค้านั้นมันรวบรวมทุกอย่างอยู่ในระบบเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อขายได้ผ่านทาง Website และ การทำ CRM ต่อยอดในระบบได้เลย รายละเอียดเป็นอย่างไร อธิบายให้ดู Model ดังนี้