ทัศนะคติเปลี่ยน เป้าหมายเปลี่ยน

ไม่ว่าจะทำงานในองค์กรใด ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม คือเป้าหมายของความสำเร็จ ซึ่งทุก ๆ คนมักจะรู้หน้าที่ว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อให้งานจะได้ไม่ต้องทำให้ีอีกคนต้องรอ หรือ ว่าผลักภาระแก้ปัญหาไปวัน ๆ การทำงานบางครั้งอาจจะสะดุด แต่การสะดุดนั้นใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ปัญหา ปัญหาอย่างเดียวคือ ทัศนะคติของทีมนั้นเปลีี่ยนไป ถ้ามองในรูปแบบตัวเงินมาก่อน ความสำเร็จของงาน เป้าหมายที่วางไว้ก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยโดยสิ้นเิชิง

เป้าหมายของความสำเร็จในตัวงานถึงแม้ว่ามันจะยากมากมายเพียงใดถ้ามีการร่วมมือร่วมใจมั่นใจได้ว่า อย่างไรแล้วยังไงก็ถึงเป้า คุณเชื่อหรือไม่ แต่ผมมีความเชื่อในตัวเอง 100% ว่าเราทำได้ และเชื่อมาโดยตลอดว่าการทำหน้าที่ทุกหน้าที่มั่นใจแล้วอะไรก็ทำได้มีรูปบางรูปอยากเอามาลงใน Blog นี้เพื่อเตือนตัวเองว่าเราทำได้
เชื่อไหมว่าเราทำได้

เชื่อไหมว่าเราทำได้

เชื่อไหมว่าเราทำได้

เชื่อไหมว่าเราทำได้

เชื่อไหมว่าเราทำได้

Comments

comments

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.