สัปดาห์ที่ 5 ของการทำงาน ต่อยอด Project ด้วย Commerce online

Landingpage Commerce ปิดการขายด้วย off-line
Landing page Commerce ปิดการขายด้วย off-line

Landing Page สุดยอดของการเสนองานขายที่ทุกบริษัท ฯ ที่มี Website จะต้องมี แต่การมี Landing Page แล้วปิดการขายได้เลยนั้นในระบบ E-Commerce จะต้องมีการออกแบบหน้า Web เพื่อเข้าขั้นตอนสู่การ จอง และ ชำระเงิน ซึ่ง ณ ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำยังไม่เรียบร้อยจึงเป็นที่มาของการ Boot ยอดขายด้วย Landing page โดยมีการสนับสนุนด้วย Banner / Google Adword / และ Social Network
เป็นสัปดาห์ที่ 5 ของการมาทำงานที่บริษัท ฯ TRAC

Comments

comments

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.