Mindmap นี่สุดยอดจริง ๆ ทำให้ลูกค้าเข้าใจง่ายในการขาย

April 28, 2009 at 5:47 pm

1 สัปดาห์ในการเข้าหาลูกค้ามากกว่า 4 ราย แต่ละรายไม่เหมือนกันเลยใน Requirement ที่ต้องการ ถ้ามานั่งทำ Presentations ทุกรายผมว่าตัวผมเองผมจะหงอกหลายเส้นอยู่ ในที่สุดก็ได้รับคำแนะนำจากทางพี่ป้อม Tarad.com เราเอง นั่งดู Files เ่ก่า ๆ ของแก ทำไม mindmap มันเยอะจังแต่ละ Folder มี powerpiont แค่ files เดียวเอง ในที่สุดก็ลงมือเอา mindmap มาจัดการกับสิ่งที่เสนอให้ลูกค้า้บ้างผลสรุปว่า พระเจ้ามันเยี่ยมอะไรปานนี้

Sitemap For mindmapComments

comments