การก้าวเข้าสู่ Corporate CI (Corporate Identity) ขององค์กร

March 21, 2013 at 9:40 am

 

corporate-CI

corporate-CI

 

Corporate CI  (Corporate Identity)  ภาพลักษณ์ ตัวตน ของ องค์กร สื่อที่จะออกไป แม้แต่เพียง Logo แค่นี้ ลูกค้าทุกคนรู้จัก  Brand ทุก Brand เท่าที่สัมผัสมาต้องการไปสู่จุดนี้ วันนี้ในโอกาสทำงานเดือนที่ เข้าเดือนที่ 11  แนวทางผู้บริหารชัดเจนมากคือการวางภาพลักษณ์สู่ Brand Thai Rent a Car ก้าวเข้าสู่ Brand CI ( โดยปรับตั้งแต่ สาขาที่ให้บริการ สื่อที่ ออก off line + Online ) ทั้งหมด

สำหรับ หน่วยงานเรา สิ่งที่เรารับผิดชอบ จะเป็น Website เป็นหลัก โดยที่เมื่อก่อน เราเน้นเนื้อหา อะไรที่ Google ชอบใส่ ไปหมด ทั้ง Keyword + SEO แต่ ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วทุกอย่างต้องถูก Brand Corporate CI Identity ที่ต้องคุมภาพลักษณ์  มีอะไรบ้างที่เล่าเป็นประสบการณ์สู่กันฟังได้บ้าง

งาน off-line ที่มีการเปลี่ยนแปลง เอกสารภายใน ตั้งแต่ (ภาพบางส่วน เปิดเผยมากกว่านี้ไม่ได้ มีโอกาสตกงานสูง)

 

Corporate CI

Corporate CI

 เอกสาร Fax หัวจดหมาย บิลเอกสารต่าง ๆ ถูกปรับเปลี่ยน โฉมรูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมด

corporate CI

corporate CI

Website นั้น (ยังไม่สามารถ ) Lunch ได้ เนื่องจาก รูปภาพ ภาพลักษณ์ ทุกรายละเอียด ต้อง ผ่านหมดก่อน  ด้วยการคุม Theme ตาม Corporate CI ที่วางไว้

สาขา 12 สาขานั้น ก็ต้องเปลี่ยน Look โฉมใหม่ คงจะได้เห็นกันเร็ว ๆ นี้

ได้อะไรบ้างจาก ประสบการณ์ ในการเริ่มต้นเรียนรู้ ในการทำ Corporate CI ที่เมื่อก่อนเรียน แต่ Marketing  ตอนนี้ได้เรียนจากประสบการณ์จริง มันได้อะไรมากกว่าตำรา ก็คงจะมีการเก็บประสบการณ์การเรียนรู้จากของจริง ว่าการเริ่มทำ Corporate CI เขานับ 1 กัน จนถึง 100 มีขั้นตอนอะไรบ้างคงจะมารวบรวมเป็น Knowleadge กันต่อไป

 

Webmaster

Anantachai ittiworapong

 

Comments

comments