ระลึกถึงครูบาอาจารย์ โรงเรียนวัดราชโอรส เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

อาจารย์สายหยุด อาจารย์ธงชัย อาจารย์ เจียรนัย
อาจารย์สายหยุด อาจารย์ธงชัย อาจารย์ เจียรนัย

ย้อนไปเมื่อ 17 –  18 ปีที่ผ่านมา กับ บรรยากาศที่ในชีวิต ม.ปลาย โรงเรียนวัดราชโอรส ขอกราบระลึกถึงคุณครูบาอาจาย์เนื่องในวันนี้เป็นวันครู ขอให้คุณครูที่คน ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ สายหยุด อาจารย์ธงชัย อาจารย์เจียรนัย และ อาจารย์ท่านอื่น ๆที่ได้อบรมบ่มนิสัย ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแร็ง สมบูรณ์ และ ขอให้อาจารย์ทุก ๆท่าน มีความสุข ตลอดปี 2553 นี้ ด้วยรักและเคารพ นายอนันตชัย อิทธิวรพงศ์

Blog ปีที่ แล้ว http://myblog.idea2mobile.com/?p=175


Comments

comments

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.