เป้าหมายในปี 2011 กับ Model ชิวิตเรา

December 27, 2010 at 1:49 pm
เป้าหมายชิวิต

เป้าหมายชิวิต

ตลอดหลาย 10 ปีในการทำงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานมาหลายแห่ง เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วก็ถือว่าเยอะ แต่ส่วนใหญ่ จะเป็นหน่วยงาน หรือ แผนก ที่มีการรับผิดชอบเป็นส่วน ๆ ไป ปีนี้จะเป็นปีที่วัดใจในการตั้งแผนกใหม่ขึ้นมา ถือว่าท้าทายกับประสบการณ์ เป็นอย่างมากต่อเนื่องในปีถัดไป ถ้าทำสำเร็จจะไปตั้งบริษัท ฯ ของตัวเองในปีหน้า จนกระทั้งเป้าหมายสูงสุดของชิวิตคือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อาจจะเหนื่อยและ ลำบาก ก็จะฝ่าฟันไปให้ได้

Comments

comments