Sales หู ตา ไว และ สังเกตุ ให้ไว้ พูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟัง

August 28, 2008 at 12:59 pm

ระหว่างการ Present นำเสนอลูกค้าที่ office ถ้าให้เลือกได้ ระหว่าง เช้า กับ บ่ายคุณ จะเลือก Present ช่วงไหน ? ตลอดระยะเวลา 10 ปีทำงานขายมา ถ้าเลือกได้ขอเป็นช่วงเช้า มันมีเหตุผลในมันเองดังนี้

Powerpoint คือผลงานของเราที่ทำให้ลูกค้าเิกิดอารมณ์ซื้อ

August 26, 2008 at 11:20 am

หลาย ๆ ครั้งจะได้รับคำชมจากลูกค้าว่าการนำเสนอของเราเข้าใจง่าย มีหลักเทคนิค อะไรบ้างหรือเปล่า ? ก็ตอบไปว่า ผมมีแนวในการนำเสนอกับลูกค้า อย่างแรกเลย คือ ลูกค้าต้องการอะไร ทำ Present ให้ได้มากกว่าที่ลูกค้าต้องการ

รักในงานที่ทำ ภูมิใจจริง ๆ ที่เกิดมาเป็น Sales

August 24, 2008 at 3:01 pm

มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยากจะเป็นอะไร จะทำอะไรในอนาคต แต่เป็นสิ่งที่โชคดีที่เราได้ค้นพบตัวเองมาหลายปีแล้วไม่มีอาชีพอะไรที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก็คือ Sales….