3 เดือนของการทำงาน หัวใจสำคัญคืองานบริการ สำคัญ คือ “เราต้องสื่อออกไปให้ได้ “

September 3, 2012 at 5:25 pm
หัวใจสำคัญคือการบริการ

หัวใจสำคัญคือการบริการ

การทำงานในส่วนของ online 3 เดือนกว่า ตะเวนถ่ายรูป + ตัดต่อ video เพื่อหา contents เกี่ยวกับ การบริการ แล้วสื่อออกไปในสังคม Online หรือ ทาง Website ระหว่าง 3 เดือนของการทำงาน ผมถ่ายรูปไปมากกว่า 400 – 500 รูป เพื่อทำ contents ที่เกี่ยวข้องกับการบริการออกไป คนที่จะมาทำงานทางด้านนี้โดยตรง อาจจะต้องมีทักษะในการถ่ายรูปและตัดต่อ Video ได้บ้าง (รูปภาพทีผมถ่ายอาจจะไม่ใช่มืออาชีพ ) แต่ก็ถือว่า ได้เข้ามาช่วยงานของทาง Marketing ได้ในระดับหนึ่ง